Nguyễn Văn Nên » Quốc phòng - Biển đảo » SC Magazine: Nhà Trắng chỉ trích dự luật giải thích về nhiệm vụ của “Trung tâm Tích hợp Thông tin Tình báo Mối đe dọa Mạng”

(Không gian mạng) - Sau khi Ủy ban Tình báo Hạ viện thông qua Dự luật Thẩm quyền Tình báo cho năm 2016 hồi tuần trước, dự luật giải thích rõ việc thành lập “Trung tâm Tích hợp Thông tin Tình báo Mối đe dọa Mạng” (CTIIC), Nhà Trắng đã ra tuyên bố chỉ trích lập trường của dự luật này về CTIIC.

Tuyên bố cũng cho biết, các cố vấn cấp cao sẽ khuyến nghị Tổng thống Barack Obama phủ quyết dự luật này nếu nó được trình lên cho ông ký.

 Các cố vấn cấp cao sẽ khuyến nghị Tổng thống Barack Obama phủ quyết dự luật này nếu nó được trình lên cho ông ký.

Các cố vấn cấp cao sẽ khuyến nghị Tổng thống Barack Obama phủ quyết dự luật này nếu nó được trình lên cho ông ký.

Dự luật được Ủy ban Tình báo Hạ viện thông qua định nghĩa CTIIC là “một tổ chức chính trong chính phủ thực hiện công tác phân tích và tích hợp tất cả các thông tin tình báo mà Mỹ thu được liên quan đến các mối đe dọa mạng”.

Trung tâm này cũng sẽ đảm bảo tất cả các bộ và các cơ quan chính phủ sẽ nhận được sự hỗ trợ tình báo đầy đủ cần thiết để “thực hiện các hoạt động thu thập thông tin tình báo mối đe dọa mạng và tiến hành các phân tích thay thế độc lập”.

Bên cạnh đó, trung tâm này sẽ phối hợp các hoạt động tình báo mối đe dọa mạng và tiến hành lập kế hoạch tình báo mối đe dọa mạng chiến lược cho chính phủ liên bang.

Tuy nhiên, trung tâm này sẽ không được phép thuê hơn 50 vị trí cố định và sẽ tọa lạc tại một tòa nhà thuộc quyền sở hữu hoặc được điều hành bởi “một thành viên của cộng đồng tình báo”.

Trong tuyên bố của mình, Nhà Trắng cho biết họ dự định sẽ để trung tâm này tập trung “kết nối các dấu hiệu” xung quanh các mối đe dọa mạng nước ngoài và các sự cố mạng ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của Mỹ. Tuy nhiên, dự luật này lại “tìm cách mở rộng đáng kể vai trò và nhiệm vụ của CTIIC”.

Việc mở rộng các nhiệm vụ của trung tâm này trong khi hạn chế việc tuyển dụng là “không cần thiết và không khôn ngoan” và thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ CTIIC “không thể thực hiện đầy đủ các chức năng cốt lõi được giao trong dự luật”.

Tuyên bố này đề nghị xem xét lại các trách nhiệm và đề cập đến những nhiệm vụ đã được đề cập đến trong bài phát biểu của Tổng thống Obama – thúc đẩy sự thành lập trung tâm này.

Hữu Thiên (dịch từ SC Magazine)

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenvannen.org
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Share on Facebook! Tweet This!