Nguyễn Văn Nên » "Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng"

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời chính sách nhà ở cho người nghèo

Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời chính sách nhà ở cho người nghèo

19/10/2014Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Đảng, Nhà nước luôn dành nhiều chính sách ưu tiên về nhà ở cho người dân, đặc biệt là người nghèo. Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng Những cơn sốt nhà đất đã đi qua, thị trường bất động sản nóng rồi lạnh. Những câu hỏi về diễn biến thị trường bất động sản đã được...