Nguyễn Văn Nên » "Chiến lược an ninh mạng quốc gia"

Chiến lược an ninh mạng quốc gia

Năm 2017, Chính phủ Anh sẽ tập trung vào đào tạo an ninh mạng

Năm 2017, Chính phủ Anh sẽ tập trung vào đào tạo an ninh mạng

13/12/2016Trong báo cáo thường niên về việc thực hiện Chiến lược an ninh quốc gia năm 2015 mới được phát hành, Chính phủ Anh cho biết sẽ phát động một chương trình giáo dục an ninh mạng vào năm 2017. Nội dung trên được trang mạng  Bugbank đưa tin. Theo đó, một chiến lược kỹ năng an ninh mạng mới đang được phát triển,...