Nguyễn Văn Nên » "doanh nghiệp nhà nước"

doanh nghiệp nhà nước

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

26/10/2017Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh...

Thủ tướng chỉ đạo “bán luôn” doanh nghiệp Nhà nước nếu tư nhân đặt mua, quản lý tốt

Thủ tướng chỉ đạo “bán luôn” doanh nghiệp Nhà nước nếu tư nhân đặt mua, quản lý tốt

28/11/2015 | “Doanh nghiệp Nhà nước tập trung đẩy mạnh tiến độ lên, cái nào tư nhân mua được mà họ quản lý tốt thì các đồng chí bán luôn đi để chúng ta thu hồi vốn đầu tư vào những lĩnh vực cần...

Sắp xếp, đổi mới DNNN tỉnh Quảng Ngãi

Sắp xếp, đổi mới DNNN tỉnh Quảng Ngãi

19/10/2015 | Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020. Theo chỉ đạo của Thủ tướng...

5 tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN

5 tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN

08/10/2015 | Theo Nghị định 87/2015/NĐ-CP, có 5 tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước. 5 tiêu chí gồm: 1- Doanh thu; 2- Lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu;...

Điều chỉnh phương án sắp xếp DNNN tỉnh Thái Nguyên

Điều chỉnh phương án sắp xếp DNNN tỉnh Thái Nguyên

06/08/2015 | Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thuộc tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo...

“Khó giảm lãi suất cho vay trung, dài hạn”

“Khó giảm lãi suất cho vay trung, dài hạn”

23/06/2015 | Việc hàng loạt ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động đang khiến mục tiêu giảm lãi suất trung, dài hạn trở nên khó khăn hơn… Ông Trần Hoàng Ngân. Với việc hàng loạt ngân hàng thương mại...

“Khó giảm lãi suất cho vay trung, dài hạn”

“Khó giảm lãi suất cho vay trung, dài hạn”

23/06/2015 | Việc hàng loạt ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động đang khiến mục tiêu giảm lãi suất trung, dài hạn trở nên khó khăn hơn… Ông Trần Hoàng Ngân. Với việc hàng loạt ngân hàng thương mại...

“Cứng” và “mềm” để nâng quản trị công ty niêm yết

“Cứng” và “mềm” để nâng quản trị công ty niêm yết

22/06/2015 | Phó tổng giám đốc HNX nói chủ sở hữu Nhà nước phải tiên phong trong việc thực hiện tốt các quy định về quản trị công ty… Thị trường chứng khoán đòi hỏi tính minh bạch rất cao, và chất...

Trả lương kiểu Việt Nam: Tiền đưa tận tay, ai chối?

Trả lương kiểu Việt Nam: Tiền đưa tận tay, ai chối?

22/06/2015 | Đáng lẽ các tập đoàn làm ăn thua lỗ, lãnh đạo chỉ được hưởng lương cơ bản, thậm chí phải cách chức. Vừa bao cấp vừa hoá giá Liên quan đến những tranh luận xung quanh câu chuyện lương lãnh đạo...

“Biến động” tại hàng loạt doanh nghiệp nhà nước

“Biến động” tại hàng loạt doanh nghiệp nhà nước

15/05/2015 | Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Tài chính; Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Cty mẹ – Tcty Rau quả, Nông...

Yêu cầu quản chặt lương sếp doanh nghiệp Nhà nước

Yêu cầu quản chặt lương sếp doanh nghiệp Nhà nước

31/10/2014 | Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát thu nhập của các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. Ảnh minh họa. Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu...

Không sử dụng vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm

Không sử dụng vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm

29/09/2014 | Các tổ chức, cá nhân không được sử dụng vốn ngân sách nhà nước để tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm. Ảnh minh họa. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy...

Quy định về thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước

Quy định về thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước

16/09/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước. Ảnh minh họa Quyết...

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Không thể chần chừ

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Không thể chần chừ

24/08/2014 | Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giữ vai trò quan trọng và nền tảng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong mấy năm gần đây, một số DNNN đã rơi vào vòng xoáy khó khăn. Giải pháp...

Thủ tướng: “Không sắp xếp lại được nhân sự thì tự nguyện từ chức”

Thủ tướng: “Không sắp xếp lại được nhân sự thì tự nguyện từ chức”

07/08/2014 | Đến nay vẫn có tới 84 doanh nghiệp hiện chưa thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa dù đã có chỉ đạo từ hơn 2 năm trước… “Quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước quan trọng nhất là sắp...