Nguyễn Văn Nên » "Hạ viện Mỹ"

Hạ viện Mỹ

Dự thảo nghị quyết Hạ viện Mỹ tán đồng bán vũ khí cho Việt Nam

Dự thảo nghị quyết Hạ viện Mỹ tán đồng bán vũ khí cho Việt Nam

02/08/2014Các nhà lập pháp Mỹ không buông lơi sức ép nhằm ngăn chặn các hành vi quá đáng của Trung Quốc tại hai vùng Biển Đông và biển Hoa Đông. Chỉ ít lâu sau khi Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua nghị quyết lên án Bắc Kinh, đến lượt Hạ viện sẽ ra nghị quyết theo cùng một chiều hướng. Một dự thảo nghị quyết...