Nguyễn Văn Nên » "lợi ích nhóm"

lợi ích nhóm

Đánh giá cán bộ còn bị thao túng bởi lợi ích nhóm

Đánh giá cán bộ còn bị thao túng bởi lợi ích nhóm

13/09/2018Nhiều nơi, việc đánh giá cán bộ chưa phản ánh thực chất đội ngũ cán bộ, không đánh giá được kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ. Đánh giá cán bộ là một công việc trọng yếu của công tác cán bộ. Đây cũng là công việc luôn được các cấp ủy đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, trong quá...

Hội nghị Trung ương 6 – Cải cách đột phá, ý Đảng hợp lòng dân

Hội nghị Trung ương 6 – Cải cách đột phá, ý Đảng hợp lòng dân

18/10/2017 | Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa kết thúc với nhiều quyết sách quan trọng. Và một trong những nội dung nổi bật được bàn thảo tại Hội nghị lần này là đề án xây dựng, tổ...

Lòng Dân với Đảng không nằm ở từ ngữ, văn bản khô cứng, sáo mòn

Lòng Dân với Đảng không nằm ở từ ngữ, văn bản khô cứng, sáo mòn

25/07/2016 | Chỉ đạo của Tổng Bí thư đã đánh trúng vào những “điểm nghẽn” bức xúc của đời sống chính trị, xã hội, vào tâm lý mà người dân đang ngóng chờ, mong mỏi. Với vỏ bọc quyền, tiền, quan hệ,...

“Nguyễn Tấn Dũng là ai và ông muốn làm gì?”

“Nguyễn Tấn Dũng là ai và ông muốn làm gì?”

29/01/2014 | Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng sẽ là sự hỗ trợ, động viên cho những hoạt động của xã hội dân sự trong quá trình phản biện. Và cũng giúp xã hôi dân sự xích lại gần với giới lãnh...

Nga – Trung: Nhóm lợi ích lũng đoạn chính sách quốc gia

Nga – Trung: Nhóm lợi ích lũng đoạn chính sách quốc gia

04/02/2013 | Cả Nga và Trung Quốc đều đang phải đối phó với sự mất cân đối kinh tế nghiêm trọng và những nhóm lợi ích quyền năng đang cố ngăn cản cải cách. Nga và Trung Quốc tưởng chừng là hai quốc gia rất...

Tham nhũng, lãng phí, cơ chế trách nhiệm trong bộ máy chính quyền

Tham nhũng, lãng phí, cơ chế trách nhiệm trong bộ máy chính quyền

10/06/2012 | Tham nhũng, lãng phí, cơ chế trách nhiệm trong bộ máy chính quyền… là những vấn đề được các ĐBQH đề cập nhiều khi thảo luận tại nghị trường hôm qua 7.6 về tình hình kinh tế – xã hội...