Nguyễn Văn Nên » "Mặt trận tổ quốc"

Mặt trận tổ quốc

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

26/10/2017Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh...

MTTQ Việt Nam các địa phương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

MTTQ Việt Nam các địa phương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

29/06/2016 | Sáng 29/6, tại TP. Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2016, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt...

Hội đàm giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore

Hội đàm giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore

20/06/2016 | Chiều 20.6, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã hội đàm với Đoàn...

Hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp

Hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp

29/05/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định chế độ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện. Theo...