Nguyễn Văn Nên » "Thứ trưởng Bộ Ngoại giao"

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

11/01/2016Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao, Viện trưởng Viện Biển Đông, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Đặng Đình Quý Ông Quý sinh năm 1961, quê Nam Định. Ông là thạc sĩ Nghiên cứu phát triển, tiến sĩ...

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Ngoại giao

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Ngoại giao

26/09/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Đặng Minh Khôi (giữa) Cụ thể, tại Quyết định 1718/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đặng Minh Khôi,...