Nguyễn Văn Nên » "Trần Quốc Vượng"

Trần Quốc Vượng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

16/10/2011Chiều 15/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu...