Uber

Cởi trói cho taxi truyền thống để được giống Uber – Grab

Cởi trói cho taxi truyền thống để được giống Uber – Grab

12/10/2017 Grab, Uber được nhiều người chọn, taxi truyền thống bị nhiều người chê, nhưng đã có một sự bất bình đẳng trong điều kiện kinh doanh và thuế vì vậy, để tạo sự công bằng cần cởi bỏ các quy định đưa hai bên xích lại gần nhau. Taxi phải thay đổi để tồn tại. Nhưng Uber, Grab đang chuyển dần thành mô...

Bộ GTVT trả hồ sơ đề án thí điểm dịch vụ gọi xe của Uber

Bộ GTVT trả hồ sơ đề án thí điểm dịch vụ gọi xe của Uber

28/11/2015 | Bộ GTVT vừa trả lại đề án thí điểm gọi xe theo hợp đồng điện tử của Uber do chưa đáp ứng điều kiện pháp luật ở Việt Nam. Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Việt Dũng, đại diện Uber tại...

Đề xuất cấm Uber, GrabTaxi: Chính phủ nói gì?

Đề xuất cấm Uber, GrabTaxi: Chính phủ nói gì?

28/11/2015 | Thủ tướng Chính phủ đã giao các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các cá nhân, đơn vị chưa đủ điều kiện kinh doanh vận tải nhưng sử dụng các phần mềm ứng dụng để hoạt động kinh doanh. Tại...

Thủ tướng chỉ đạo về hoạt động dịch vụ taxi Uber

Thủ tướng chỉ đạo về hoạt động dịch vụ taxi Uber

03/04/2015 | Thủ tướng Chính phủ đồng ý với báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về hoạt động kinh doanh của dịch vụ vận tải hành khách ứng dụng công nghệ mạng để điều hành (Uber) tại Việt Nam. Ảnh minh...