Nguyễn Văn Nên » "Văn phòng Trung ương"

Văn phòng Trung ương

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa bốn Văn phòng Trung ương

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa bốn Văn phòng Trung ương

09/01/2014Chiều 9/1, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và  Văn phòng Chính phủ đã tổ chức gặp mặt cuối năm kiểm điểm công tác tham mưu, phối hợp và định hướng hoạt động phối hợp năm 2014. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu ý kiến. Bộ trưởng,...