Nguyễn Văn Nên » "viên chức"

viên chức

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

26/10/2017Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh...

Thủ tướng yêu cầu rà soát báo cáo, không “tô hồng, bôi đen”

Thủ tướng yêu cầu rà soát báo cáo, không “tô hồng, bôi đen”

28/10/2013 | Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu một con số ấn tượng trong báo cáo về cấp phép mới và mở rộng đầu tư nước ngoài tăng đến 65,6%, với vốn đăng...

Cải cách tiền lương cán bộ, công nhân viên chức

Cải cách tiền lương cán bộ, công nhân viên chức

13/02/2012 | Chiếm 51% khoản chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, tỷ lệ tăng nhanh song lương cán bộ, công chức, viên chức vẫn không đủ sống. Đây là lý do dẫn tới đề xuất bỏ lương tối thiểu cho nhóm...