Nguyễn Văn Nên » Thời sự » UzDaily: “Việt Nam đi đầu trong cải cách của Liên Hợp quốc”

(Thời sự) - Nhân dịp phiên họp lần thứ 70 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Cổng thông tin chính thức của Uzbekistan (Uzdaily.uz) ngày 23/9 có bài “Việt Nam đi đầu trong cải cách Liên Hợp quốc”, đề cập đến mối quan hệ giữa Việt Nam và LHQ. Dưới đây là nội dung chính được lược dịch như sau.


Bài báo điểm qua quá trình thành lập của nước Việt Nam, Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhân phiên họp đầu tiên vào 1/1946 đề nghị công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ “Đất nước chúng tôi vừa giành được độc lập, yêu cầu các ngài công nhận nền độc lập ấy và nhận chúng tôi vào Hội đồng Liên Hợp Quốc”.

Tuy nhiên, 32 năm sau, 1977, Việt Nam mới là thành viên đầy đủ của tổ chức này. Từ đó, Việt Nam đã không mệt mỏi phấn đấu cho nền hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Cổng thông tin chính thức của Uzbekistan (Uzdaily.uz) ngày 23/9 có bài “Việt Nam đi đầu trong cải cách Liên Hợp quốc”

Cổng thông tin chính thức của Uzbekistan (Uzdaily.uz) ngày 23/9 có bài “Việt Nam đi đầu trong cải cách Liên Hợp quốc”

Việt Nam luôn có một vị trí quan trọng trong việc hỗ trợ các nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình các tranh chấp, tôn trọng độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, thúc đẩy việc thực hiện các chương trình phát triển nhằm giải quyết các vấn đề xã hội toàn cầu và thiết lập quan hệ chính trị và kinh tế quốc tế bình đẳng và cùng có lợi.

Việt Nam góp phần đáng kể vào sự chuyển đổi của Đông Nam Á là một khu vực hòa bình, hữu nghị và hợp tác, đang trên đường trở thành một cộng đồng ASEAN.

Đến nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 180 nước, quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư với 220 quốc gia, là một thành viên tích cực của Tổ chức Thương mại Thế giới, cùng nhiều tổ chức và diễn đàn toàn cầu và khu vực khác.

Là một thành viên có trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã góp phần tích cực vào sự phát triển của tổ chức chính trị có thẩm quyền nhất trên thế giới.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 5 năm 2015, ca ngợi những thành tựu kinh tế xã hội của đất nước trong quá trình cải cách. Ông đặc biệt quan tâm đến vai trò quan trọng và đóng góp của Việt Nam với các chương trình của Liên Hợp Quốc như: Hoàn thành khoảng 90% các mục tiêu Thiên niên kỷ; Đáp ứng hoặc vượt các mục tiêu khác như xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng và bình đẳng giới.

Việt Nam đã thực hiện thành công vai trò thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (2008-2009). Tích cực hợp tác với các nước thành viên trong việc bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, như bình đẳng chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa cấm sử dụng vũ lực … và bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016, và tham gia tích cực vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Đáng chú ý là việc thực hiện thí điểm sáng kiến “Một Liên hợp quốc” tại Việt Nam. Những thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế-xã hội cho phép Việt Nam vượt một số mục tiêu Thiên niên kỷ, đặc biệt là trong việc xóa đói giảm nghèo. Vì vậy, Việt Nam là một trong tám quốc gia trên thế giới trong năm 2006 đã tham gia chương trình thí điểm của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã nhanh chóng trở thành một ví dụ về thực hiện sáng kiến “hành động chung”, và trở thành quốc gia đạt tiến bộ lớn nhất trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs).

Kế hoạch hành động quốc gia sẽ tạo ra một nền tảng thể chế để phát triển và thực hiện các chính sách để cải thiện an ninh lương thực và chế độ dinh dưỡng sẽ tác động tích cực, bền vững về an ninh lương thực quốc gia, phát triển nông thôn, và giảm nghèo bền vững.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sự tham gia của Việt Nam trong chương trình “Zero Hunger” không chỉ là một hành động tích cực vào sáng kiến của Liên Hợp Quốc, mà còn là một bước thực tiễn để tiếp tục giảm nghèo, cải thiện an ninh lương thực và chế độ dinh dưỡng ở các vùng nông thôn, đặc biệt là ở khu vực vùng sâu vùng xa.

Cần lưu ý rằng sự hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc là một ví dụ điển hình về sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực phát triển và cho thấy vai trò của Liên Hợp Quốc trong việc tăng cường hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề nhân đạo kinh tế-xã hội và văn hóa. Sự hợp tác này tác động rất lớn đến sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa của Việt Nam và góp phần vào vai trò của Liên hợp quốc trong thời kỳ mới.

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của Liên Hợp Quốc đối với việc bảo vệ môi trường và đối phó hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu. Quan điểm của Việt Nam là cho rằng, quá trình cải cách cần được tăng cường và hiểu biết chung rằng, những cải cách cần đảm bảo sự tham gia rộng rãi của các nước trong các hoạt động của Liên Hợp Quốc và những cải cách nên tiến hành công khai.

Việt Nam tin tưởng rằng, trong khuôn khổ của Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế phải được tuân thủ, các cam kết, hành động có trách nhiệm tăng cường tin cậy lẫn nhau giữa các quốc gia.

Việt Nam và các nước ASEAN, cũng như các bên liên quan phải hành động để giải quyết tất cả các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước về biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, luôn tuân thủ Tuyên bố Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông. Cố gắng hết sức để đảm bảo rằng các nước ASEAN cùng với Trung Quốc thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông.
Trong các vấn đề như vậy, vai trò của Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an cần được thể hiện và hỗ trợ. Cộng đồng quốc tế hy vọng rằng các cường quốc đã trở thành những tấm gương cho những nước khác trong việc bảo vệ hòa bình. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ là điểm tựa để đạt được sự đồng thuận của tất cả các nước, cũng như tham gia cùng họ để gìn giữ hòa bình thế giới.

Cần lưu ý rằng chìa khóa chính để thành công trong quá trình này là một chính sách đối ngoại độc lập, đa cực và tích cực của Việt Nam. Một đất nước thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, dựa trên nguyên tắc độc lập, tôn trọng và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, và là một nước ủng hộ mối quan hệ quốc tế đa phương cùng có lợi. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác toàn diện và đối tác với hàng chục quốc gia khác, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, cùng có lợi, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Kết luận bài báo nhấn mạnh rằng các thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trên là do đường lối chính trị đúng đắn và có được sự tôn trọng của bạn bè cùng các quốc gia trên thế giới.

Nguyễn Anh (lược dịch từ UzDaily)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenvannen.org
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Share on Facebook! Tweet This!