Nguyễn Văn Nên » Thời sự » Chống tham nhũng: Phải nghiêm minh mới hiệu quả

(Thời sự) - Hội nghị T.Ư 7 đã nhất trí cao việc ban hành Nghị quyết của T.Ư về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Điểm nhấn của Nghị quyết lần này là T.Ư yêu cầu phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác. Đặc biệt, phải xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, có hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ. 

Theo Nghị quyết lần này, chúng ta phải có cơ chế tạo động lực, đổi mới sáng tạo, rèn luyện qua thực tiễn có nhiều khó khăn, thách thức lớn của đội ngũ cán bộ và đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, họ hàng trong công tác cán bộ.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7.

Tổng Bí thư lưu ý phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác; phải coi đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đấu tranh ngăn chặn sự tha hoá quyền lực trong bộ máy công quyền, sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên để củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Theo đó, Ban Chấp hành T.Ư yêu cầu xây dựng và hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực và chống tệ chạy chức, chạy quyền, thân quen, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế và quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm. Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho tệ chạy chức, chạy quyền.

Kiên quyết huỷ bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, có hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ. Cụ thể hoá để thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân bàn, dân giám sát công tác cán bộ; mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp.

Nghị quyết lần này đưa ra là cần thiết để khắc phục những hạn chế, bất cập, đáp ứng được yêu cầu trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nhưng việc thực thi nếu không đầy đủ, không nghiêm túc, ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng của một bộ phận cán bộ, công chức còn chưa cao thì công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng vẫn còn chưa hiệu quả.

Bà Phan Thị Phương – Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai

Cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Công tác cán bộ là vấn đề quan trọng, quyết định đến sự thành bại của các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Để xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp có chất lượng, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, phải công khai minh bạch hóa mọi vấn đề. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt chú trọng đến công tác luân chuyển cán bộ để giải quyết bài toán cục bộ địa phương. Phải có những giải pháp đủ mạnh để xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm và có tầm, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất đạo đức, có uy tín và năng lực ngang tầm nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, phải có những chính sách đúng đắn để ổn định chính trị, từng bước nâng cao đời sống; khuyến khích và trọng người tài, xóa bỏ bất công, tham nhũng.

Ông Nguyễn Thanh Hải (đảng viên Chi bộ Trung tâm kinh doanh VNPT, Đảng bộ Phòng bán hàng KV 3)

Chuyển biến sâu sắc trong nhận thức

Những năm gần đây, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đã cụ thể hoá, nâng cao trách nhiệm người đảng viên trong mỗi lĩnh vực ngành nghề. Họp Chi bộ chú trọng thực chất đã củng cố, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo động lực cho đảng viên trẻ hăng say, hết lòng cống hiến cho công việc. Nghị quyết tại Hội nghị T.Ư 7 thông qua có “cơ chế tạo động lực; thể chế kiểm soát quyền lực…” đã cụ thể hoá, minh bạch, khách quan trong Đảng, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Cán bộ ngay từ cấp cơ sở sẽ được rèn luyện vững vàng hơn thông qua việc mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân. Tôi hoàn toàn tin tưởng việc Nghị quyết đổi mới, cụ thể hoá toàn diện khi đi vào thực tiễn cuộc sống sẽ tạo chuyển biến rất tích cực trong công cuộc phát triển đất nước trong tình hình mới.

(Theo Kinh Tế Đô Thị)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Share on Facebook! Tweet This!