Nguyễn Văn Nên » Hoạt động » Nỗ lực phấn đấu xứng đáng với sự tin cậy của Chính phủ và nhân dân

(Hoạt động) - Ngày 13/2, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên đã đến dự và phát biểu ý kiến.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị.

Đến dự Hội nghị còn có Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Tùng; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên VPCP; lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Vi Quang Đạo nhấn mạnh, năm 2013 là năm triển khai thực hiện Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng TTĐT Chính phủ. Điểm nổi bật là Cổng TTĐT Chính phủ đã triển khai cùng lúc rất nhiều nhiệm vụ lớn, trong đó có những nhiệm vụ mới, trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội có nhiều thách thức, khó khăn, nhưng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cổng TTĐT Chính phủ đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thông tin, truyền thông về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại các bộ, ngành, địa phương thông qua Báo Điện tử Chính phủ và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Cổng TTĐT Chính phủ đã tiến hành nhiều cải tiến, đổi mới về mặt hình thức và phương thức thông tin, đã hợp tác về thông tin truyền thông với nhiều cơ quan thông tấn, báo chí và một số bộ, ngành cho thấy những hiệu quả thiết thực trong việc hình thành các kênh cung cấp thông tin chính thống góp phần định hướng thông tin đúng đắn, tạo đồng thuận xã hội.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Nên và Phó Chủ nhiệm Nguyễn Văn Tùng trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2014. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Nên và Phó Chủ nhiệm Nguyễn Văn Tùng trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2014. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tiếp nhận nhiệm vụ mới về công các tham mưu, tổng hợp thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các vụ, cục, đơn vị thuộc VPCP và các bộ, ngành cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề thông tin; tổ chức phục vụ tốt các cuộc Họp báo Chính phủ, các buổi trả lời phỏng vấn báo chí trong và ngoài nước của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo VPCP, theo dõi và kịp thời tổng hợp báo cáo về tình hình thông tin, dư luận liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính  phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014, Cổng TTĐT Chính phủ đã xác định cần tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong công tác tổ chức, quản lý, cung cấp thông tin và bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nâng cao chất lượng tổng hợp thông tin dư luận báo chí, chuẩn bị tốt các cuộc Họp báo Chính phủ; mở rộng kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử; hình thành đầy đủ hệ thống thông tin dữ liệu hành chính điện tử với chức năng tìm kiếm thuận tiện; phát triển mạnh các ứng dụng truyền thông đa phương tiện nhằm phục vụ có hiệu của công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn kết, sáng tạo, phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những nỗ lực của Cổng TTĐT Chính phủ đã thực hiện trong thời gian qua. Đặc biệt đã nỗ lực, tập trung tổ chức thực hiện đúng tinh thần Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sớm kiện toàn, ổn định về mặt tổ chức, nhân sự, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, chất lượng thông tin truyền thông đã được nhân lên, sản phẩm thông tin đa dạng hơn, việc theo dõi, tổng hợp thông tin và xử lý thông tin báo chí nêu có nhiều tiến bộ, sức lan tỏa thông tin xa hơn, mạnh hơn, nhanh hơn, sự phối hợp với các cơ quan báo chí, với các bộ, ngành chủ động hơn, đang dần hiện thực hóa mô hình một cơ quan truyền thông đa phương tiện của Chính phủ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh, đây là kết quả phản ánh sự tiếp nối phát triển từ ngày đầu thành lập đến nay với sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, nhất là sự chỉ đạo sâu sát của các Bộ trưởng, Chủ nhiệm tiền nhiệm, cần được tiếp tục phát huy.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, công chức, viên chức Cổng TTĐT Chính phủ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, công chức, viên chức Cổng TTĐT Chính phủ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh: Công tác thông tin phải luôn bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; bám sát chủ trương, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 của VPCP mới đây.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Nên đề nghị Cổng TTĐT Chính phủ tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cần tiếp tục tổ chức thêm các sản phẩm, hình thức thông tin đa dạng để cung cấp kịp thời, chính thống cho nhân dân, góp phần nâng cao tính minh bạch, công khai, đồng thời làm rõ và sâu sắc hơn về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành, địa phương cùng các vấn đề kinh tế – xã hội khác được nhân dân quan tâm.

Để làm tốt những nhiệm vụ trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh, Cổng TTĐT Chính phủ cần xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý và tập thể công chức, viên chức, người lao động vững vàng về bản lĩnh chính trị, tư tưởng; thạo việc, luôn đặt nhiệm vụ chung lên trên hết, bám sát các nguyên tắc, quy chế đã đề ra, làm việc dân chủ, phát huy khả năng của tập thể, tạo điều kiện để cán bộ yên tâm, say mê làm việc, phát huy sáng kiến, trí tuệ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm tin tưởng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cổng TTĐT Chính phủ sẽ luôn đoàn kết, gắn bó, nỗ lực phấn đấu, góp phần quan trọng để VPCP làm tốt chức trách của mình giúp Chính phủ hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước và nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Phạm Việt Dũng trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và thể hiện quyết tâm: Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu, năm 2014, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cổng TTĐT Chính phủ tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tiếp tục đổi mới và có nhiều sáng kiến cải tiến, nâng cao chất lượng trên các mặt công tác, nỗ lực xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

(Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Share on Facebook! Tweet This!