Nguyễn Văn Nên » "Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội"

Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Bộ LĐTBXH có 24 đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ LĐTBXH có 24 đơn vị sự nghiệp công lập

10/01/2014Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 58/QĐ-TTg ban hành danh sách 24 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Ảnh minh họa Cụ thể, có 11 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: 1- Trường Đại học Lao động-Xã hội;...