Nguyễn Văn Nên » "Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch"

Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch

Thành lập Ban Thư ký triển khai thỏa thuận MRA

Thành lập Ban Thư ký triển khai thỏa thuận MRA

10/08/2015Chính phủ đã đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định về việc thành lập Ban Thư ký khu vực để triển khai Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch trong ASEAN (MRA). Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên. Việc triển...

Thủ tướng quyết định danh sách 56 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ VH-TT-DL

Thủ tướng quyết định danh sách 56 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ VH-TT-DL

16/01/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 123/QĐ-TTg về danh sách 56 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh - Đơn vị sự nghiệp công...