Nguyễn Văn Nên » "Giàng Seo Phử"

Giàng Seo Phử

Thay vì cho tiền, hãy cho người nghèo “cần câu”

Thay vì cho tiền, hãy cho người nghèo “cần câu”

21/02/2014Cách đây 3 năm, hơn 3 triệu người nghèo cả nước vui mừng khi hay tin sẽ được hỗ trợ tiền điện. Nhưng giờ đây, rất nhiều hộ đang từ chối nhận số tiền này. Lý do: họ phải bỏ chi phí gấp nhiều lần để lĩnh được số tiền hỗ trợ này. Cụ thể, theo một thành viên ban chỉ đạo Trung ương về giảm...