Nguyễn Văn Nên » "Mai Quang Phấn"

Mai Quang Phấn

Bế mạc Hội thi các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Bế mạc Hội thi các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

20/10/2012Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi trên tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, sáng 19-10, tại Học viện Kỹ thuật quân sự, Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh các học viện, trường sĩ quan, đại học trong quân đội lần thứ 6 đã bế mạc. Dự lễ bế mạc có Trung tướng Mai Quang Phấn,...