Nguyễn Văn Nên » "Mai Văn Ninh"

Mai Văn Ninh

Cái ví của ông Chủ tịch, nụ cười của vị Bí thư

Cái ví của ông Chủ tịch, nụ cười của vị Bí thư

25/05/2012Tháng trước, báo chí kể lại câu chuyện Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc, trong rất nhiều lần đi tặng quà, cứu trợ ở miền Tây Nghệ An, đã “không kìm nổi xúc động” rút ví riêng lấy tiền cho thêm người nghèo. Ông Mai Văn Ninh, Bí thư Tỉnh uỷ đối thoại với các tiểu thương chợ Bỉm Sơn (Thanh...