Nguyễn Văn Nên » "phòng chống tham nhũng"

phòng chống tham nhũng

“Luật pháp, kỷ luật Đảng là bất khả xâm phạm”

“Luật pháp, kỷ luật Đảng là bất khả xâm phạm”

31/01/201960 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kể từ đầu nhiệm kỳ khóa XII, trong đó có 16 Ủy viên Trung ương và nguyên Ủy viên Trung ương. Điều đó khẳng định không ai là “bất khả xâm phạm” ngoài luật pháp và kỷ luật của Đảng. Ông Nguyễn Thái Học – Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh...

Phòng chống tham nhũng 2018: Không còn ”trên nóng dưới lạnh”

Phòng chống tham nhũng 2018: Không còn ”trên nóng dưới lạnh”

31/12/2018 | Một “căn bệnh” khá phổ biến trong hệ thống chính trị nói chung, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở Việt Nam lâu nay, đó là tình trạng...

Tổng Bí thư: Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng

Tổng Bí thư: Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng

22/01/2018 | Tổng Bí thư yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế- xã hội và phòng, chống tham nhũng, tạo cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ cho công tác phòng, chống tham nhũng;...

Cựu chiến binh cần tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Cựu chiến binh cần tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

14/12/2017 | Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, với phương châm kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính, phòng ngừa là cơ bản, khắc...

Lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

03/08/2015 | Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban gồm: Tổng Thanh...

Đẩy nhanh các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Đẩy nhanh các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ

10/09/2014 | Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện một số nhiệm vụ để đẩy nhanh việc chuẩn...

Thủ tướng yêu cầu làm báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng

Thủ tướng yêu cầu làm báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng

04/08/2014 | Theo kiến nghị của UB Tư pháp của Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì chuẩn bị Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2014. Ngày 4/8/2014, Thủ tướng đã giao Thanh...

Tăng cường năng lực thực thi Công ước LHQ về chống tham nhũng

Tăng cường năng lực thực thi Công ước LHQ về chống tham nhũng

16/06/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và vai trò của các chủ thể ngoài khu vực nhà nước nhằm hỗ trợ...

Tăng cường thực thi Công ước LHQ về chống tham nhũng

Tăng cường thực thi Công ước LHQ về chống tham nhũng

09/06/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và vai trò của các chủ thể ngoài khu vực nhà nước nhằm hỗ trợ...

Đoàn kiểm tra về phòng chống tham nhũng làm việc với Hà Nội

Đoàn kiểm tra về phòng chống tham nhũng làm việc với Hà Nội

11/09/2013 | Qua thanh tra, phát hiện sai phạm, Hà Nội kiến nghị thu hồi 549 tỷ đồng, xử lý hành chính 25 tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm. Sáng 11/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 2 của Ban chỉ đạo Trung ương về...

Chống tham nhũng không phải giấc mơ bất thành

Chống tham nhũng không phải giấc mơ bất thành

15/02/2013 | Các đại sứ, các nhà tài trợ quốc tế đều mong năm 2013 sẽ là một mốc son trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Anh (DFID) Fiona Lappin: 2013 – mốc son chống...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng

15/05/2012 | Hội nghị Trung ương 5 xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về vấn đề sửa Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai; Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lập...