Nguyễn Văn Nên » "Quốc hội Việt Nam"

Quốc hội Việt Nam

Vì sao Quốc hội Việt Nam sắp ngưng bỏ phiếu tín nhiệm?

Vì sao Quốc hội Việt Nam sắp ngưng bỏ phiếu tín nhiệm?

23/02/2014Cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 21/2 đã đi đến kết luận là sẽ đề nghị Quốc hội tạm dừng việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp tháng 5/2014 đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Thông tin này được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng xác nhận “Kỳ họp Quốc hội thứ...