Nguyễn Văn Nên » "Thứ trưởng Bộ Công an"

Thứ trưởng Bộ Công an

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ – Sự nghiệp và thân thế

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ – Sự nghiệp và thân thế

11/01/2014Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đang giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI. Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, sinh ngày 24/12/1954 tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Hiện tại, ông và gia đình đang cư trú tại chung cư cao cấp Pacific...

Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trả lời phỏng vấn về lời khai của Dương Chí Dũng

Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trả lời phỏng vấn về lời khai của Dương Chí Dũng

08/01/2014 | Ngày 08/01/2014, Trung tướng Hoàng Kông Tư, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh II, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã trả lời phỏng vấn phóng viên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công...

Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam – Nhật Bản lần thứ nhất

Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam – Nhật Bản lần thứ nhất

26/11/2013 | Ngày 26/11, Hội nghị Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam – Nhật Bản lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội. Cùng chủ trì Hội nghị có Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ...