Nguyễn Văn Nên » "Trần Văn Minh"

Trần Văn Minh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Có nhiều căn cứ để xây dựng Luật Biểu tình”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Có nhiều căn cứ để xây dựng Luật Biểu tình”

25/11/2011Lúc 9 giờ 55 phút sáng nay, 25-11, sau phần trả lời chất vấn của Thống đốc ngân hàng nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đăng đàn báo cáo bổ sung và trực tiếp trả lời chất vấn. Sáng nay có 22 ĐB đặt câu hỏi chất vấn với thủ tướng. Mở đầu, ĐB Lê Bồ Lĩnh (An Giang) hỏi về đối ngoại và an...