Nguyễn Văn Nên » "Xây dựng Đảng"

Xây dựng Đảng

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng

20/02/2014Ngày 20/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2013 và triển khai chương trình công tác Đảng năm 2014. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị; Dự hội nghị, còn có Thượng tướng...

Công tác xây dựng Đảng quyết định xây dựng Công an nhân dân cách mạng

Công tác xây dựng Đảng quyết định xây dựng Công an nhân dân cách mạng

30/08/2013 | Nhận thức tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã...

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ

03/02/2013 | Lại một lần nữa, lần thứ 83, chúng ta đón ngày sinh nhật Đảng với biết bao trân trọng, suy tư: Ngày Đảng sinh là ngày ở một địa điểm xa Tổ quốc: “Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ/Không quê hương,...

Thượng tướng Trần Đại Quang: Bộ Công an đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng

Thượng tướng Trần Đại Quang: Bộ Công an đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng

03/04/2012 | Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Đại Quang nêu rõ những năm qua, Đảng ủy CATW và Bộ Công an đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, XDLL CAND; xác định đây là nhiệm vụ hàng...

Ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

18/01/2012 | Ngày 16/1/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW – Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI):...